Propolisli Sabun

Propolisli Sabun

Propolisli Sabun
Tamamen doal olarak 羹retilen polenli, propolisli ve ball覺 sabunlar覺 a覺rl覺kl覺 olarak bayanlar tercih ederken, cilde faydalar覺 ise saymakla bitmiyor.Ar覺n覺n 羹rettii propolis, bal ve ar覺n覺n t羹kettii polenlerden yap覺lan sabunlar cilt bak覺m覺nda kullan覺l覺yor.

Polen, bal ve propolisten 羹retilen ve hi癟bir katk覺 maddesi i癟ermeyen bal sabunu, kuru halde bulunan y羹ze s羹r羹lerek bolca k繹p羹rt羹l羹yor. Bu ekilde, 15 dakikal覺k bir bekleyi sonras覺 y羹z, 覺l覺k suyla y覺kan覺yor. Devaml覺 kullan覺m sonras覺 y羹zdeki sivilceleri ciddi oranda azaltan sabun, youn ilgi nedeniyle iletmecilerin de y羹z羹n羹 g羹ld羹r羹yor.

G羹n羹m羹zde youn miktarda katk覺 maddeleri kullan覺larak haz覺rlanmakta olan sabunlara doal yollarla 羹retilmi; anti bakteriyel ve anti fungal 繹zellikleri olan bir sabun alternatifi 羹retmek.

Propolis i癟i bal ar覺lar覺n覺n aa癟 ve 癟al覺lar覺n覺n yaprak tomurcuu, g繹vde yaralar覺 gibi b羹y羹yerek yenilenen k覺s覺mlar覺ndan toplad覺klar覺 sar覺, yeil ve kahverengi re癟inemsi bir maddedir. Propolis kovan覺 iki ekilde korur. Birincisi, kovan覺 g羹癟lendirir, ikincisi ise kovan覺 bakteri ve vir羹s enfeksiyonlar覺na kar覺 korur. Bu 繹zelliklerine ek olarak dier 繹zellikleri sayesinde propolis y羹zy覺llard覺r insanolu taraf覺ndan kullan覺lmaktad覺r. (1)

Propolis insanlar覺n dikkatini t覺bb覺 a癟覺dan binlerce y覺l 繹nce 癟ekmi ve bu doal 羹r羹n eski 癟alarda Avrupa ve Kuzey Afrika’da, M覺s覺r, Yunan ve Romal覺larca yayg覺n olarak kullan覺lm覺t覺r.

Geleneksel hekimlikte yayg覺n olarak kullan覺lan ve Hipokrat, Heredot, Aristo ve dier antik d繹nem bilginleri taraf覺ndan 繹vg羹 ile s繹z edilen propolis, 癟ok eski 癟alardan bu yana insanlar taraf覺ndan ya 癟eitli hastal覺klar覺n tedavisinde ya da etkilerinin azalt覺lmas覺nda kullan覺lm覺t覺r. Propolis ilk kez Yunanl覺lar taraf覺ndan kefedilerek doal bir antibiyotik olarak kullan覺lm覺 ve propolis kelimesi, pro (ilk ya da savunma) polis (ehir)’den t羹retilmitir. (2)

Propolisin oluumunda ar覺lar覺n polen ve enzim katk覺s覺 bulunmaktad覺r. Ar覺lar propolisi kovan i癟inde 繹len ve d覺ar覺 at覺lmayan ar覺lar覺n izole edilmesinde kullanarak, hastal覺klar覺n yay覺lmas覺n覺 繹nler. (3)

Yap覺lan 癟al覺malarda d羹zenli ve s羹rekli olarak Propolis al覺nmas覺 durumunda sindirim, solunum ve dola覺m sistemindeki hastal覺k etmenlerini (patojenleri) yok ettii, internal toksinleri v羹cuttan att覺覺 saptanm覺t覺r.

Sentetik antibiyotiklerin aksine uzun s羹re Propolis kullan覺m覺 zararl覺 bakterilerde diren癟 oluturmad覺覺, yararl覺 bakterileri de olumsuz olarak etkilemedii d羹羹n羹lmektedir. Bu nedenle Propolis ender bulunan geni spektrumlu antibiyotik olarak kabul edilmektedir.

Klinik 癟al覺malarda Propolisin comedo, beriberi, shingles, zosfer psorias, deri 羹lserine kar覺 癟ok etkili olduunu g繹stermitir. (4)

Propolisin herhangi bir yan etkisi yoktur . Japonya ve in gibi Uzakdou 羹lkelerinde propolisin bu y羹zy覺lda kefedilen en m羹kemmel doal ila癟 olduu kabul edilmitir. (5)

Bu bilgilerden 覺覺覺nda propolisin faydal覺 etkilerini g羹nl羹k yaam覺m覺zda kulland覺覺m覺z bir 羹r羹n olan sabunla birletirerek kullanma fikri domu ve bu konuda yap覺lm覺 癟al覺malar incelenmitir. Propolise ek olarak lavantan覺n ve kay覺s覺 ya覺n覺n faydalar覺n覺 da kullanma fikri b繹yle ortaya 癟覺km覺t覺r. 羹nk羹 lavanta Prof. Dr. 襤brahim Sara癟olu’nun da s繹ylemekte olduu gibi (6) ciltteki leke ve sivilcelere iyi gelmekte iken kay覺s覺 ya覺 hem t羹m cilt tipelrine uygun olmas覺 itibariyle hem de i癟erdii A vitamini, kalsiyum, magnezyum, karotin ve betakaroten maddeleri ile cilde doal bir canl覺l覺k ve parlakl覺k kazand覺rmas覺n覺n yan覺nda, cildi nemlendirmesi ve yalanma ile ortaya 癟覺kan k覺r覺覺kl覺klar覺n giderilmesinde de b羹y羹k rol oynamaktad覺r. (7)

Kullan覺lan Y繹ntem:
Sodyum Hidroksit (NaOH) ve su kar覺t覺r覺larak Sodyum Hidroksit suyu haz覺rland覺. Ekzotermik bir tepkime olduu i癟in suyun s覺cakl覺覺n覺n d羹mesi beklendi. Her 5 dakikada bir s覺cakl覺k 繹l癟羹m羹 yap覺ld覺. 400’ye ulat覺ktan sonra i癟erisine Sodyum Hidroksit’in asidik 繹zelliini yok edebilmek i癟in zeytin ya覺 ile kay覺s覺 ya覺 ilave edildi. Homojenizasyonu salamak i癟in blend覺r ile kar覺t覺r覺lmaya balayan kar覺覺ma propolis ve lavanta eklendi. Belirli bir younlua ula覺ld覺ktan sonra sabun kal覺plar覺na koyuldu ve bu kal覺plar g羹nee 癟覺kar覺larak doal y繹ntemlerle kurutmaya ve dinlenmeye b覺rak覺ld覺.

Ula覺lan Sonu癟lar:
Piyasada bulunan ve insanlar taraf覺ndan kullan覺lan katk覺 maddeli sabunlara alternatif olacak doal maddelerle 羹retimi ger癟ekletirilmi aromatik, cildi besleyen ayn覺 zamanda antibakteriyel ve antifungal 繹zellie sahip bir sabun gelitirildi.

Sonu癟lar覺n Deerlendirilmesi:
retilen sabunun sat覺lmakta olan katk覺l覺 muadilleri kadar kaliteli olduu tespit edilmi olup ayn覺 zamanda insan v羹c羹duna katk覺 salayabilecek, doal bir alternatif oluunun insan sal覺覺 ve hijyen a癟覺s覺ndan olumlu bir katk覺 olmutur.

Ar覺n覺n 羹rettii propolis, bal ve ar覺n覺n t羹kettii polenlerden yap覺lan sabunlar cilt bak覺m覺nda kullan覺l覺yor. Ergenlik d繹neminde sivilce sorunu olanlara tavsiye edilen sabunlar, cildin yenilenmesini de sal覺yor.

Faydalar覺
1. Ba覺覺kl覺k sistemini destekler.
2. Antioksidatif etki a癟覺s覺ndan propolis, dier ar覺 羹r羹nleri aras覺nda en y羹ksek etkiye sahiptir.
3. Akne ve u癟uk i癟in haricen kullan覺l覺r.
4. Yaralar覺n iyilemesinde h羹cre yenileyici olarak etkilidir.
5. Mikroptan ar覺nd覺r覺c覺, bakteri 羹remesini durdurucu, iltihap gidericidir.
6. Propolisin yaralar ve yan覺klar 羹zerindeki etkileriyle ilgili 癟al覺malar sonucunda, kontrol denekleriyle kar覺lat覺r覺ld覺覺nda, iyileme h覺z覺n覺n % 80 artt覺覺 g繹zlenmitir.
7. Kas gevetici etkileri vard覺r.
8. 2000 y覺l覺nda yay覺nlanan bir 癟al覺maya g繹re propolis, genital herpes yaralar覺n覺n iyilemesine yard覺mc覺 olmaktad覺r.

Kaynaklar:
(1) http://dermanbal.com/?p=966
(2) http://www.samsuntarim.gov.tr/yayinlar/kitap/propolis.pdf
(3) http://www.turkiyearicilik.com/ari-urunleri-ve-apiterapi/propolis.html
(4) http://www.bitkiselkitap.com/bitkisel-kapsuller/propolis-kapsulu.html
(5) http://doktorozkan.com/Propolis.html
(6) http://www.dogalhekim.com/ibrahim-saracoglu-lavanta-kuru-sivilce-icin-cilt-guzelligi-icin.html

ADS
5/5 - (8 votes)
(Visited 253 times, 1 visits today)

Related posts

2 Thoughts to “Propolisli Sabun”

  1. zeynep

    Orman yang覺nlar覺ndan dolay覺 deil de, hammadde fiyat art覺覺 ve dolar覺n artmas覺ndan dolay覺 epeyi artaca覺 / artt覺覺 kesin.

  2. eda k.

    Orman yang覺nlar覺ndan sonra umar覺m propolisli sabun fiyatlar覺 f覺rlamaz…

Leave a Comment