Nergis Sabunu

nergis_sabunu

Nergis Ne Demektir? Nergisin Cilt zerindeki Etkileri Nelerdir? Nergis i癟einin Hikayesi Nas覺ld覺r? Nergisin Kullan覺m ekilleri Nas覺ld覺r? Nergis Ya覺 Nedir? Nergis Ya覺n覺n Faydalar覺 Nelerdir? Negis Ya覺 Nas覺l Kullan覺l覺r? Nergis Sabununun Faydalar覺 Nelerdir?

Nergis Ne Demektir?
Nergis (botanik) nergisgillerden, meyvesi bir kaps羹l bi癟iminde, ho kokulu 癟i癟ekleri ayr覺 ya da bir k繹k sap 羹zerinde emsiye durumunda, a癟覺lmadan 繹nce bir k覺l覺fla 繹rt羹l羹 bulunan ve kimi t羹rlerinde beyaz, kimi t羹rlerinde sar覺 renkte olup lale gibi soanla 羹retilen bir s羹s bitkisi, zerrin.
(edebiyat) Divan edebiyat覺nda g羹zelin g繹z羹. Nergisi fettan覺n anlam覺 ise batan 癟覺karan g繹z demektir.

ok say覺da t羹r羹 bulunan nergis, nergisgiller familyas覺na ait bir 癟i癟ektir. Beyazl覺 ve sar覺l覺 癟i癟ekler a癟ar. Boylar覺 en fazla 80 cm’ye kadar uzar. Olduk癟a g羹zel g繹r羹n羹ml羹 bir 癟i癟ektir. T羹rkiye’de 繹zellikle Ege B繹lgesi’nde yetiir. Bata cilt sal覺覺 olmak 羹zere insan v羹cudu 羹zerinde 癟ok say覺da etkisi olan bir 癟i癟ektir.

Nergis i癟einin Hikayesi Nas覺ld覺r?
Gelelim bu g羹zel 癟i癟ein hikayesine. Neden ad覺 nergistir, nereden gelir merak ediyorsan覺z bu k覺s覺m sizin i癟in en heyecanl覺 k覺s覺m olabilir. Nergisin de bir癟ok 癟i癟ek gibi mitolojik bir hikayesi ve eski yunan tanr覺lar覺 ile ilikilendirilen bir hikayesi var.

Ad覺n覺 ald覺覺, yak覺覺kl覺l覺覺 dillere destan Narkissos gibi marur dursa da, iini bilen 癟i癟eklerdendir Nergis. D羹nyadaki en pop羹ler 癟i癟eklerden biridir de ayr覺ca. Efsaneye g繹re d羹nyan覺n en g羹zel, yak覺覺kl覺 erkei Narkissos, Karaburunda yaar. Bu g羹zel ve yak覺覺kl覺 erkee civarda yaayan t羹m k覺zlar, hatta periler bile a覺kt覺r ona. Ama kimsenin ak覺na kar覺l覺k vermez Narkissos.

Narkissostan y羹z bulamayan perilerden biri Tanr覺 Zeusa yalvararak Narkissosun cezaland覺r覺lmas覺n覺 ister. Tanr覺 perinin bu isteini kabul eder ve

Bunu da oku :  Kal覺p Sabun

Bakalar覺n覺 sevmeyen kendisini sevsinder.

Erkek g羹zeli Narkissos bir g羹n su i癟mek i癟in g繹le eildiinde suda kendini g繹r羹r ve kendi kendine a覺k olur; kendine bakma ak覺na kar覺 koyamaz ve yine kendine bakarken bir g羹n d羹t羹羹 g繹lde boulup 繹l羹r.

Narkissosa a覺k periler sevdikleri yak覺覺kl覺 adam覺 sudan 癟覺kar覺p g繹mmeyi d羹羹n羹rlerken, sudan hi癟 bilmedikleri, g繹rmedikleri bir 癟i癟ek 癟覺kmaya balar. Periler rengiyle, kokusuyla 癟ok beendikleri 癟i癟ee Narkissos ad覺n覺 verirler. Nergis ad覺 da buradan gelir.

Nergisin anavatan覺 olan Mordogan ve Karaburun k繹ylerinde Aral覺k ay覺 nergislerin hasat zaman覺. Bu y羹zden de Aral覺k ay覺 i癟in Nergis ay覺 derler. Psikolojide de kendini beenme d羹rt羹s羹ne narsizm denir; bu deyi de yine bu efsaneden gelir. Bir 癟i癟ek bu kadar g羹zel olur ve kokar da kendi g羹zelliinin fark覺na varmaz olur mu? Tabii ki olamaz.

Ama nergis 癟i癟ei ak konusunda ad覺n覺 ald覺覺 Narkisos gibi deildir; sevildi mi o da verir sevgisini, en g羹zel 癟i癟eklerini ve kokusunu. ok fazla bir ey istemez, elindeki ile yetinmeyi bilir. Zor artlarda bile a癟ar g羹zel 癟i癟eklerini. Asla narsist deildir. ifa bile verir hatta. B羹t羹n becerisine sunar insanoluna

Nergisin Cilt zerindeki Etkileri Nelerdir?

 • Kuru ciltlere olduk癟a faydal覺d覺r. Bu tip ciltlerde meydana gelen 癟atlaklar覺 tedavi edici 繹zellii vard覺r.
 • Karacierden kaynaklanan cilt hastal覺klar覺n覺n tedavisinde kullan覺l覺r.
 • Sel羹litlerin giderilmesinde etkilidir.
 • Mantarlara kar覺 kullan覺l覺r.
 • H羹cre yenileyici 繹zellii vard覺r. Bu sayede cildin yalanmas覺n覺 geciktirir. Cilde gen癟 ve sal覺kl覺 bir g繹r羹n羹m kazand覺r覺r ve sarkmalar ile k覺r覺覺kl覺klar覺 engeller.
 • Cilt tonunu eitler.
 • A癟覺k yaralar覺n kapanmas覺na yard覺mc覺d覺r.
 • Nemlendirici 繹zellii vard覺r.
 • Tahri olmu ciltlerde onar覺c覺d覺r.
 • G羹ne 覺覺nlar覺na kar覺 koruyucudur. Ayr覺ca g羹ne yan覺klar覺na da iyi gelir.
 • 覺banlar覺 olgunlat覺r覺p k覺sa s羹rede iyilemesini salar.
Bunu da oku :  Sabun Oymac覺l覺覺

Nergisin Kullan覺m ekilleri Nas覺ld覺r?
Nergis bitkisinden bitki 癟ay覺 elde edilerek kullan覺labilir. ay bitkinin 癟i癟eklerinden ve yapraklar覺ndan elde edilir. i癟ekler ve yapraklar kuru veya taze olarak kullan覺l覺r. Bir miktar nergis, kaynam覺 suya ilave edilir. Ard覺ndan bir s羹re dinlendirildikten sonra t羹ketilebilir. ay, bir pamuk yard覺m覺 ile kompres yap覺larak da cilde uygulanabilir. Cilde uygulama yap覺ld覺ktan sonra ortalama 30 dakika ilgili b繹lgeye su dedirmemekte fayda vard覺r. Ard覺ndan bol su ile ar覺nd覺r覺l覺r.

Nergis bitkisinin etkileri olduk癟a g羹癟l羹d羹r. Bu nedenle dikkatli t羹ketilmelidir. Bitkinin soanlar覺 zehirlidir; kesinlikle t羹ketilmez. Nergisin t羹ketiminde doz a覺m覺na dikkat edilmelidir. En yayg覺n g繹r羹len yan etkileri bulant覺, kusma ve kas覺lmalar eklindedir. S羹rekli bir hastal覺覺n varl覺覺nda veya d羹zenli ila癟 kullan覺m覺 durumunda uzman tavsiyesi olmadan kullan覺lmas覺 sak覺ncal覺d覺r. Nergisin kas gevetici 繹zellii vard覺r. Bu 繹zellii d羹羹k yapmaya neden olabilir. Bu nedenle hamile kad覺nlar taraf覺ndan kesinlikle kullan覺lmaz.

Nergis Ya覺 Nedir?
i癟eklerden buhar distilasyonu y繹ntemi ile elde edilen ya, az miktarlarda elde edilir. Bol karotin i癟erir.

Nergis Ya覺n覺n Faydalar覺 Nelerdir?
Ar覺 kesici ve terleticidir. Kuru ve 癟atlak ciltlerde kullan覺labilir. Gut stalar覺na, 羹lserde, karacier hastal覺klar覺nda faydal覺d覺r. Sarada faydal覺d覺r. Sel羹litte kullan覺labilir. Kusturucu olarak kullan覺l覺r. Adet s繹kt羹r羹c羹d羹r. Mantarlara kar覺 faydal覺 olduu bilinmektedir. Ate d羹羹r羹r, basur (hemoroid) ve variste kullan覺labilir. Mikrop 繹ld羹r羹c羹 ve kan覺 temizleyicidir. H羹cre yenileyici ve yara iyiletirici olarak faydal覺d覺r.

Negis Ya覺 Nas覺l Kullan覺l覺r?
G羹nde 2-3 damla bir eker par癟as覺 羹zerine damlat覺larak veya yar覺m 癟ay barda覺 suya 2-3 damla damlat覺larak al覺n覺r.
Nergis bitkisinin en yayg覺n kullan覺m ekillerinden birisi de ya覺d覺r. Nergis ya覺 eczanelerden ve aktarlardan kolayl覺kla temin edilebilir. Nergis ya覺 cildin ilgili b繹lgesine masaj yap覺larak uygulanabilir. Bir dier kullan覺m y繹ntemi ise bir adet k羹p ekere birka癟 damla damlatarak t羹ketilmesi eklindedir.

Bunu da oku :  K繹p羹k Sabun

Nergis Sabunu
Eski zamanlar bu yana nergis bitkisini insanlar bir癟ok farkl覺 alanda kullanm覺lard覺r. Hem 癟ay覺n覺 hem de sabununu yapt覺klar覺 nergis bitkisinin faydalar覺 saymakla bitmez. Nergis bitkisinin b羹nyesinde bulundurduu vitamin ve protein itibari ile a覺z ve boaz ik璽yetlerinde, hemoroit ik璽yetleri ve tedavisinde, yan覺k ve yaralarda 癟ok ama癟l覺 bir ekilde kullan覺lan nergis bitkisinin sabunu ise insanlar taraf覺ndan 癟ok tutmaktad覺r. Nergis bitkisinin i癟inde bulundurduu rahatlat覺c覺, iyiletirici etki sabununa da yans覺m覺t覺r.

Nergis Sabununun Faydalar覺 Nelerdir?
Nergis sabununun faydalar覺 anlatmakla bitmemektedir. Nergis sabununun bir癟ok hastal覺a kar覺 olumlu etkileri vard覺r. Kanser gibi ve kanser riskli 癟覺banlara kar覺 anti-zehir etkisi bulunmaktad覺r. Meme kanseri olan insanlarda kanserli b繹lgeye uygulanan nergis sabununun iyi geldii s繹ylenmekte ve tavsiye edilmektedir. Ayr覺ca varis tedavilerinde yine nergis sabunu 繹nerilmektedir. Nergis sabunu ayakta oluan zararl覺 mantarlar覺n oluumuna kar覺 繹nlem almakta, v羹cudunuzu desteklemektedir.

Ayr覺ca vajinal mantarlar覺n oluumuna da kar覺 繹nlem almak i癟in nergis sabununun kullan覺m覺 繹nerilmektedir. Uygulanacak tedavisi ise mantarl覺 b繹lgeye nergis sabununun masaj hareketleri ile s羹r羹lmesidir. Nergis sabununun b羹nyesinde bulundurduu sakinletirici, rahatlat覺c覺 ve gevetici etkisi ise k繹p羹k banyolar覺nda yerini belirlemitir.

K繹p羹k banyolar覺nda kullan覺labilen nergis sabunu mantar ve varislere olduk癟a iyi gelmektedir. Kuru ve yal覺 ciltlere uyguland覺覺nda daha p羹r羹zs羹z ve duru bir cilt elde edebilmenize yard覺mc覺 olmaktad覺r.

ADS
(Visited 512 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment