B覺tt覺m Sabunu Tarifi

bittim-sabunu

B覺tt覺m Sabunu

B覺tt覺m sabunu, yabani f覺st覺k (b覺tt覺m) ya覺 ve Menengi癟 ya覺ndan yap覺lan bir sabun 癟eididir. Bu sabun, Egzama ve Mantar gibi cilt hastal覺klar覺n覺 iyiletiriyor.

Kepei, deri d繹k羹lmelerini ve sa癟 d繹k羹lmelerini 繹nleyici fakt繹re sahip. B覺tt覺m sabunu, b繹lgede ‘Botan sabunu’ olarak bilinmektedir. Sa癟lar覺 besliyor ve yumuak hale getiriyor. Sa癟 d繹k羹lmesini 繹nl羹yor ve beyaz sa癟lara doal g羹癟 vererek, siyahlamas覺na neden olmaktad覺r. Sabunun as覺l vatan覺, Mardin Botan b繹lgesidir. Bu b繹lge, Mardin’den 覺rnak’覺n Cizre il癟esine kadar yay覺lmaktad覺r. Siirt ad覺 ile 繹zdelemitir.Tamam覺yla doal 羹r羹nlerden 羹retildii i癟in yan etkisi bulunmuyor.

B覺tt覺m sabunu , Mardin y繹resine 繹zg羹 geleneksel b覺tt覺m sabunu olarak bilinen, son derece faydal覺 olan, doal yalardan elde edilen sabundur.
Yabani Antep f覺st覺覺 aac覺 ya da a覺s覺z Antep f覺st覺覺 aac覺n覺n meyvesinden elde edilen, halk aras覺nda Menengi癟 , itlembik ad覺yla bilinen meyvesinin toplanarak kurutulmas覺 ve ya覺n覺n 癟覺kar覺lmas覺 ile elde edilen, ana maddesi Menengi癟 ya覺 olan b覺tt覺m sabunu evde yap覺labilir mi?

Daha 繹nceki yaz覺lar覺m覺zda 羹lkemizin geleneksel sabunlar覺ndan olan defne sabunu nas覺l yap覺l覺r Tarifini sizlerle ayr覺nt覺l覺 olarak paylat覺k. Yine ayn覺 ekilde G羹neydou Anadolu b繹lgemizde mehur olan b覺tt覺m sabunu ya da dier ad覺yla Menengi癟 sabunu tarifini Sizlerle payla覺yoruz. Avrupa insan覺 dahi b覺tt覺m sabunu ile tan覺m覺 ve 羹lkemizden Avrupa’ya b覺tt覺m sabunu ihracat覺 yap覺lmaktad覺r. Evde b覺tt覺m sabunu yapmak son derece basit ve pratik bir ilemdir. Doal olmas覺 ve younluu ile sizi cezbedecek doal sabunlar覺n aras覺nda yer alan b覺tt覺m sabunu tarifi i癟in

Malzemeler

  • 50 gram Menengi癟 ya覺 (Dier ad覺yla itlembik ya覺)
  • 6 gram Buday ya覺
  • 10 gram Susam ya覺
  • 34 gram zeytinya覺
  • 13 gram kostik (NAOH yani sodyum hidroksit)
  • 30 gram Saf su
  • Koruyucu eldiven koruyucu g繹zl羹k

Ev yap覺m覺 b覺tt覺m sabunu yap覺l覺覺 ilemine ge癟meden 繹nce sabun yap覺m覺nda en 繹nemli husus olan g羹venlik noktalar覺na deinelim. Daha 繹nce hi癟 evde sabun yapmad覺ysan覺z sabun yap覺m G羹venlii ve kostik g羹venlii yaz覺m覺z覺 okuman覺z覺 tavsiye ederiz.
K覺saca deinmek gerekirse evde sabun yap覺m覺n覺n en tehlikeli aamas覺, su ve kostiin birletii aamad覺r. Su kostik maddesi ile birletikten sonra youn bir 覺s覺 ve zehirli gaz a癟覺a 癟覺kar. Bu aamadan etkilenmemek i癟in koruyucu eldiven, g繹zl羹k ve maske kullanman覺z, bu ilemi 癟ocuklardan uzak bir noktada a癟覺k havada yapman覺z gerekmektedir.

Su ve kostik kar覺t覺ktan ve Oda s覺cakl覺覺n覺 souduktan sonra ki ilemleri evin i癟erisinde zarars覺zca tamamlayabilirsiniz. Bu sebepten en tehlikeli aama olan su ve kostii kar覺t覺rma ilemini, g羹venlik 繹nlemlerini uygulayarak dikkatli bir ekilde yapman覺z gerekmektedir.

Gerekli g羹venlik 繹nlemleri al覺nd覺ktan sonra ilk etapta su ve kostii birbirine kar覺t覺r覺yoruz. Kostik nedir diyecek olursan覺z, kimyasal ismi NAOH olarak bilinen kostik, kimyasal ad覺 sodyum hidroksit tir. Piyasada kostik ad覺yla bulunan sodyum hidroksit maddesi, ya覺n sabuna d繹n羹mesini salayan kimyasal reaksiyonun ana maddesidir.

Piyasada kostik ad覺yla ya da lavabo a癟覺c覺 olarak bulabilirsiniz. Lavabo a癟覺c覺 Maddesinin y羹zde 99 civar覺nda oran覺 kostik yani sodyum hidroksit ten olumaktad覺r. Bu sebepten toz olarak ald覺覺n覺z lavabo a癟覺c覺lar覺 evde sabun yap覺m覺nda kullanabilirsiniz. Yani biz evde sabun yapma ilemini uygularken lavabo a癟覺c覺 ile sabun yapm覺 olaca覺z.

Kostik ve suyu kar覺t覺rma ileminde dikkat etmeniz gereken hususlardan bir dieri kostik maddesini, suyun 羹st羹ne eklemelidir. 羹nk羹 Kostiin i癟erisinde su eklediinizde s覺癟rama yapabilir. Bu sebepten kostii suyun 羹zerine ekledikten sonra tahta ubuk ile kar覺t覺rmaya balay覺n覺z. Kar覺覺m kendiliinden Birka癟 saniye i癟erisinde 覺s覺nacak ve a癟覺a zehirli gaz 癟覺kacakt覺r. Bu Gaz覺 kesinlikle solun olman覺z ve kar覺t覺rma kab覺 i癟erisinde bulunan kostik sipariinde temas etmeniz son derece 繹nemlidir.
Kostik ile saf su kar覺t覺ktan sonra yakla覺k 100 derecenin 羹zerine bir s覺cakl覺k a癟覺a 癟覺kmaktad覺r. Kostik-su kar覺覺m覺n覺 s覺cakl覺ktan sonra a癟覺k havada b覺rakarak oda s覺cakl覺覺na kadar soutman覺z gerekmektedir. 羹nk羹 sabun yap覺m覺nda p羹f noktalar覺ndan bir dieri ise kar覺t覺r覺lan ya ve sabunun kostik su kar覺覺m覺n覺n ayn覺 s覺cakl覺kta olmas覺 繹nemlidir. Yalar oda s覺cakl覺覺nda olduu i癟in kostik su kar覺覺m覺 da ayn覺 ekilde oda s覺cakl覺覺nda olmas覺 gerekmektedir.

Sodyum hidroksit su ile birletikten, suyun i癟erisine tamamen 癟繹z羹ld羹kten sonra bir baka kab覺n i癟erisinde yalar覺 birbirine kar覺t覺r覺yoruz. 50 gram Menengi癟 ya覺 34 gram zeytinya覺 , 6 gram Buday ya覺 ve 10 gram Susam ya覺n覺 birbirine kar覺t覺rd覺ktan sonra Oda s覺cakl覺覺na kadar soumu olan sodyum hidroksit 癟繹zeltisini, yani kostik su kar覺覺m覺n覺 yava yava yine ayn覺 ekilde kar覺t覺rarak yalar覺n i癟erisine ekliyoruz.

T羹m sodyum hidroksit 癟繹zeltisini Ya覺n i癟erisine ekledikten sonra bir 癟imdik ya da bir 癟ay ka覺覺n覺n ucu kadar kaya tuzu at覺p kar覺t覺rma ilemine devam ediyoruz. Sabun kar覺覺m覺n i癟erisine att覺覺m覺z tuz, ev yap覺m覺 b覺tt覺m sabununu sertletirilir ve ev yap覺m覺 doal sabunlar覺n daha sert olmas覺na yard覺mc覺 olacakt覺r. Evde Organik sabun yap覺m覺 i癟in p羹f noktalardan biri i癟ine at覺lan tuzdur.

Sabun kar覺覺m覺n i癟erisine tuzu da att覺ktan sonra yakla覺k 30 dakika kadar ev yap覺m覺 sabunu kar覺覺m覺n覺 s羹rekli kar覺t覺r覺yoruz.
Kar覺覺m pelte k覺vam覺 al覺nca sabun kar覺覺m覺 sabun kal覺b覺na d繹k羹lmeye haz覺r hale gelmi demektir. Bunu anlamak i癟in sabun kar覺覺m覺n覺n ortas覺na kar覺t覺rma 癟ubuu ile 癟izik att覺覺n覺zda 癟izik kal覺yorsa ev yap覺m覺 sabun kar覺覺m覺 k覺vam alm覺 ve kal覺ba d繹kmeye haz覺r hale gelmitir. Kostik su kar覺覺m覺 ve ya覺n kar覺t覺r覺lmas覺 ilemi yakla覺k 30 dakika civar覺 s羹rmektedir.
Bu s羹reyi k覺saltmak istiyorsan覺z blender da kullanabilirsiniz. Ancak evde sabun yap覺m覺nda kulland覺覺m覺z blender覺 ve dier t羹m ara癟-gere癟leri bir daha mutfak ilerine kullanmaman覺z覺 kesinlikle gerekmektedir.

羹nk羹 her ne kadar temizlenirse temizlensin yapt覺覺m覺z kimyasal ilemin art覺klar覺 bu malzemeler de kalabilir. Bu daha sonra mutfak ilerinde kulland覺覺n覺z zaman tehlikeli sonu癟lara yol a癟abilir. Bu y羹zden evde sabun yap覺m覺nda kullan覺lan malzemelerin tamam覺 ayr覺 olmal覺d覺r.

Ev yap覺m覺 Menengi癟 sabunu kar覺覺m覺, sabun kal覺b覺na d繹kt羹kten sonra 羹zerini Stre癟 film ile kapat覺p kal覺b覺 ile birlikte havluya sar覺yoruz. Bir gece havluda beklettikten sonra ertesi g羹n havludan 癟覺kar覺p serin ve kuru yerde yakla覺k 6 hafta boyunca sabunlama reaksiyonu tamamlanmas覺 i癟in ev yap覺m覺 doal b覺tt覺m sabununu bekletiyoruz.

Ev yap覺m覺 sabunlar da 繹nemli olan bir Dier husus da sabunlama reaksiyonu s羹residir. Ev yap覺m覺 sabunlarda uygulanan sabun yapma ileminin ad覺 cold process yani souk pres sabun yapma y繹ntemidir. Souk pres sabun yapma y繹nteminde ev yap覺m覺 sabunlar da t羹m malzemeler souk bir ekilde birbirine kar覺t覺覺 i癟in sabunlama reaksiyonu tamamlanmas覺 yani kostik yard覺m覺yla ya覺n tamamen sabuna d繹nmesi ilemi i癟in tamamlanma s羹resi yakla覺k 1 ayda 6 hafta aras覺ndad覺r.

Biz garanti olmas覺 i癟in bu s羹reyi 6 hafta olarak belirledik 6 hafta sonra ev yap覺m覺 b覺tt覺m sabunu haz覺r g羹venle kullanabilirsiniz.
Evde sabun yap覺m覺 ile ilgili akl覺n覺zda ufak tefek soru iaretleri varsa onlar覺 da giderelim.

Kostii Nereden buluruz diye soruyorsan覺z yukar覺da da deindiimiz gibi lavabo a癟覺c覺 olarak toz bir ekilde t羹m marketlerde bulabilirsiniz. Ayr覺ca kostik olarak aktarlarda ve yap覺 malzemeleri satan yerlerde sodyum hidroksit ya da kostik ad覺yla sat覺lmaktad覺r.

Peki Saf su nas覺l elde ederiz derseniz, Saf su , evde sabun yap覺m覺nda 繹nemli bir ana etmendir. 襤癟me suyu olarak kullan覺lan su ile yapt覺覺n覺zda sabunun kalitesinde deimeler olabilir ve yumuak bir sabun elde edebilirsiniz. Bu y羹zden evde sabun yap覺m覺nda kulland覺覺m覺z suyun saf su olmas覺 gerekmektedir. Saf su ya da dier bilinen ad覺yla de 羹t羹 suyu olarak da Yap覺 Malzemeleri ya da ara癟 yedek par癟a maazalar覺nda rahatl覺kla bulabilirsiniz.

Peki sabun kal覺b覺 nas覺l temin ederim derseniz, Biz kulland覺覺m覺z sabun kal覺plar覺n覺 Evde kendimiz yapt覺k. Ancak sizin b繹yle bir imkan覺n覺z yok ise sabun kal覺b覺 yapmak olduk癟a basittir. Bo meyve suyu kutular覺 ya da s羹t kutular覺n覺 kullanarak i癟erisine sabun kar覺覺m覺n覺 d繹kerek kendinizi kolayca bir sabun kal覺b覺 elde etmi olabilirsiniz.

Peki sabun 6 hafta boyunca kal覺pta m覺 kalacak derseniz, ev yap覺m覺 b覺tt覺m sabunu ertesi g羹n havludan 癟覺kard覺ktan sonra yakla覺k 羹癟 d繹rt g羹n i癟erisinde kat覺lat覺覺n覺 g繹receksiniz. Ev yap覺m覺 b覺tt覺m sabunu 3-4 g羹n sonra kal覺ptan 癟覺kar覺p isterseniz kesebilirsiniz. 羹nk羹 ilk etapta sabun yumuak ve kesilebilir k覺vamda olacakt覺r. Daha sonra b覺tt覺m sabunu kendiliinden sertleir ve kesme ilemi zor olacakt覺r.

Yani ev yap覺m覺 b覺tt覺m sabunu yapt覺ktan 3-4 g羹n sonra kal覺b覺ndan 癟覺kar覺p kal覺p olmadan da sabunlama reaksiyonu tamamlanmas覺 i癟in bekletebilirsiniz.

Ana maddesi b覺tt覺m ya覺 olan Dier ad覺yla Menengi癟 sabunu olarak bilinen b覺tt覺m sabunu baz覺 b繹lgelerde Botan sabunu ad覺yla da bilinmektedir ve b覺tt覺m sabunu faydalar覺 saymakla bitmez. Sa癟lara ve cilde olduk癟a iyi gelen b覺tt覺m sabunu y繹resel sabunlardan 繹n plana 癟覺kan doal sabunlar aras覺ndad覺r.

Evde b覺tt覺m sabunu yap覺m覺 son derece basit ve pratik bir ilemdir. B覺tt覺m ya覺 nas覺l Temin ederiz diye sorarsan覺z, internette ya da aktarlarda kolayl覺kla bulabilirsiniz. Dier ad覺yla Menengi癟 ya覺 ya da itlembik ya覺 olarak da ge癟en b覺tt覺m ya覺, zeytin ya覺 ve susam ya覺 ile kar覺t覺r覺l覺p size b覺tt覺m sabunu orjinal dokusunun elde etmenizi salayabilir.
Pekk Susam ya覺 ve Buday ya覺 kullanmazsak ne olur derseniz, Biz buday ya覺n覺n cilde olan faydas覺 ve susam ya覺n覺n besleyici 繹zelliini Menengi癟 ya覺 ve Zeytinya覺 ile buluturarak harika bir ev yap覺m覺 b覺tt覺m sabunu haz覺rlamak i癟in kulland覺k. Ancak orjinal b覺tt覺m sabunu yap覺m覺nda Menengi癟 ya覺 ve zeytinya覺n覺n kar覺t覺rma ilemi uygulanmaktad覺r. Siz arzu ederseniz buday ya覺 ya da Susam ya覺 katmak istemiyorsan覺z. Menengi癟 ya覺 50 gram ve zeytinya覺n覺n 50 gram kullanarak Yine Ayn覺 繹l癟羹lerde konularak ve su kullanarak ev yap覺m覺 b覺tt覺m sabunu elde edebilirsiniz. harikaevisleri.com

(Visited 244 times, 1 visits today)

ilgili yaz覺lar

Leave a Comment