Engelliler İçin Sabun Yapımı Kursu

engelli-sabun

Bilgi toplumlarında eğitimin görevi önce insan anlayışıyla bireylere; kendi güçlerini fark ettirmek ve değerli olduklarını hissettirmektir.
Şüphesiz ki toplumdaki tüm bireyler eşit fırsatlara sahip değildir. Engelli bireyler ile diğer bireyler arasındaki farklılıklar, engellilere sağlanan eğitim hizmetleri ve sosyal yardımlar aracılığıyla giderilmeye çalışılmaktadır. Bu konu, 10. Kalkınma Planında “Özel eğitime gereksinim duyan engellilerin ve özel yetenekli bireylerin, bütünleştirme eğitimi doğrultusunda, uygun ortamlarda eğitimlerinin sağlanması amacıyla beşeri ve fiziki altyapı güçlendirilecektir” şeklinde ele alınmıştır.

Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Eylem Planında (2014 – 2018) yer alan altı öncelikten birisi “Hayat Boyu Öğrenme Fırsatlarına Erişimin Artırılması” dır. Bu öncelik kapsamında “Özel eğitime (tüm engelli grupları ve üstün yetenekliler) ihtiyacı olan bireylerin, ailelerinin,
öğretmenlerin ve yöneticilerin hayat boyu öğrenme faaliyetlerine erişiminin artırılması” hedeflenmiştir. Yine bu öncelik kapsamında “Dezavantajlı (engelliler, kadınlar, yaşlılar, eski hükümlüler, suça bulaşmış ya da suç riski altındaki çocuklar ve gençler, uzun süreli işsizler, işsiz gençler ve gezici geçici işçiler) grupların eğitime erişimlerinin desteklenmesi” sağlanacaktır.

Kalkınma planı ve strateji belgesindeki öncelik ve hedefler doğrultusunda; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin hayat boyu öğrenmeye katılımının artırılması için bu bireylere özel öğretim programı çalışmalarına başlanmış, yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda uygun meslekler saptanmıştır. Bu meslekler engelli bireylerin toplumla bütünleşmelerini sağlamalarına, ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına ve hayatlarını kendi
başlarına devam ettirebilmelerine olanak tanıyacak şekilde gruplara ayrılmıştır.

Alanda çalışan kişilerin görüş ve önerileri programa yansıtılarak El Sanatları Teknolojisi alanına ait program revize edilmiştir.
El Sanatları Teknolojisi alanı öğretim programları, gelişmelere bağlı olarak esnek ve sürekli güncellenmeye uygun bir yapıda tasarlanmıştır.

Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Eylem Planında (2014–2018) yer alan öncelikler kapsamında hazırlanan bu çalışmanın özel eğitime
ihtiyacı olan bireylerin hayat boyu öğrenme faaliyetlerine erişimini arttıracağına inanılmaktadır.

Kazandırılan Yeterlikler Dersin Modülleri Süre
1- Sağlıklı ve etkili iletişim kurmak,
2- Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve veri toplamak,
3- Uygulanabilir girişimci (iş ) fikirler üretmek,
4- Girişimci (iş)fikri geliştirmek ve planlamak,
5- İşletme kurma ve geliştirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek,
6- İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak,
7- Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak,
8- Kendini geliştirerek karşılaştığı problemleri çözmek.

⥹ M.E.B Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ⇲ https://goo.gl/b5oCpP

(Visited 43 times, 1 visits today)

ilgili yazılar

Leave a Comment