Engelliler İçin Sabun Yapımı Kursu

engelli-sabun

Bilgi toplumlarında eğitimin görevi önce insan anlayışıyla bireylere; kendi güçlerini fark ettirmek ve değerli olduklarını hissettirmektir. Şüphesiz ki toplumdaki tüm bireyler eşit fırsatlara sahip değildir. Engelli bireyler ile diğer bireyler arasındaki farklılıklar, engellilere sağlanan eğitim hizmetleri ve sosyal yardımlar aracılığıyla giderilmeye çalışılmaktadır. Bu konu, 10. Kalkınma Planında “Özel eğitime gereksinim duyan engellilerin ve özel yetenekli bireylerin, bütünleştirme eğitimi doğrultusunda, uygun ortamlarda eğitimlerinin sağlanması amacıyla beşeri ve fiziki altyapı güçlendirilecektir” şeklinde ele alınmıştır. Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Eylem Planında (2014 – 2018) yer alan altı öncelikten birisi “Hayat…

devamını oku ...

Halk Eğitim Kursu El Sabunu Yapımı

sabun-kursu

Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık bir yapıda bulunmaya başlaması nedeniyle, meslekî yeterliklerin de geniş tabanlı bilgilere, becerilere ve tavırlara dayalı olmasını ve programların buna göre geliştirilmesini zorunlu hâle getirmektedir. Program çalışmaları kapsamında yapılan sektör tarama ve inceleme çalışmaları sonucunda sektörde faaliyet gösterilen meslekler saptanarak, bu meslekler ikinci, üçüncü ve dördüncü seviye meslek gruplarına ayrılmıştır. Sektörde çalışan kişilerin görüş ve önerilerinden yola çıkılarak her meslek dalına ait anket soruları hazırlanmış, daha sonra anketler yurdun çeşitli bölgelerinde uygulanarak mesleklere özgü yeterlikler belirlenmiştir. Program geliştirme sürecinin her aşamasında…

devamını oku ...