S覺v覺 Sabun

sivi-sabun

S覺v覺 Sabun, kimyasal ya asitlerinin, deterjan bazl覺 k繹p羹rt羹c羹 gibi maddeler eklenerek s覺v覺 halde haz覺rlanmas覺 ile oluur. Deterjan bazl覺 olduundan cildinizi kurutur, cildinizde g繹zle g繹r羹nmeyen 癟atlaklar oluturur ve bu 癟atlaklardan zararl覺 kimyasallar emilerek kana kar覺覺r. S覺v覺 sabunlar daha az mikrop yayd覺覺 d羹羹ncesiyle daha 癟ok kullan覺lmaya balanm覺t覺r. Ege niversitesinin yapt覺覺 arat覺rmalara g繹re s覺v覺 sabunun elimizdeki a癟覺k yaralara temas etmesi durumunda cilt kanseri riskini art覺rmaktad覺r ve hatta Ankara Onkoloji Hastanesine yap覺lan bavurularda son 4 y覺lda Cilt Kanseri hastalar覺n覺n %94 oran覺nda artt覺覺 bildirilmitir.

Asl覺nda sabun bir antiseptik, yani mikrop 繹ld羹r羹c羹 deildir. Normal bir deri 羹zerinde, 繹l羹 deri h羹creleri, kurumu ter, 癟eitli bakteriler ve toz vard覺r. Sabunun 繹zellii, mekanik olarak derimizin 羹zerinden bunlar覺n al覺nmas覺n覺 salamas覺d覺r. Suyu ve ya覺 (ne ya覺 olursa olsun) ayn覺 kaba koyarsan覺z birbirlerine hi癟 kar覺mazlar aksine su ve ya molek羹lleri aras覺nda birbirlerini iten bir g羹癟 vard覺r. Elimizi sadece su ile y覺kad覺覺m覺zda, derimizin 羹zerindeki ya tabakas覺, suyun derimize temas覺na mani olur, onu da覺t覺r ve tam anlam覺 ile temizlik salanamaz. 襤te burada sabun devreye girer ve arac覺l覺k rol羹n羹 羹stlenir.

Uzmanlar s覺v覺 sabunlar覺n kal覺p sabunlardan daha az bakteri ta覺d覺覺n覺 kabul ediyorlar. Ancak tekrar tekrar doldurulup kullan覺lan s覺v覺 sabun kaplar覺 zamanla bakteri 羹retebiliyor. Bu y羹zden s覺v覺 sabun dispanserlerinin tekrar doldurulmadan 繹nce temizlenmesine 繹zen g繹sterilmeli.

(Visited 41 times, 1 visits today)

ilgili yaz覺lar

Leave a Comment